bg-topbg-top

Rank của tôi

Kết quả chung kết

MOBILE LEGENDS
CLASH ROYALE
HEARTHSTONE

MY RANK

WCG RANK

Xếp hạngBiến độngQuốc giaNicknameGF POINT
115 Indonesia Deee gf_point 100
115 Indonesia owen gf_point 100
115 Indonesia Lutpi gf_point 100
115 Indonesia Yuraa gf_point 100
115 Indonesia Nnael gf_point 100
65 Mông Cổ Forbid gf_point 70
65 Mông Cổ AIZN. gf_point 70
65 Mông Cổ Edi gf_point 70
65 Mông Cổ Bagaa gf_point 70
65 Mông Cổ Ethanaru777 gf_point 70
65 Philippines Enola Holmes gf_point 70
65 Philippines Bysn gf_point 70
65 Philippines ZAMARA gf_point 70
65 Philippines Pawi gf_point 70
65 Philippines Salem. gf_point 70
16= Philippines Saiha gf_point 60
16= Philippines Homura gf_point 60
16= Philippines Kokuu gf_point 60
16= Philippines Madoka gf_point 60
16= Philippines Recca gf_point 60

GF Point sẽ được cập nhật trong vài phút sau khi kết thúc trận đấu.

Cập nhật gần đây - 2023/03/12 10:22