bg-topbg-top
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2

OPEN & GRAND FINAL

SPECIAL

WCG SPECIAL

WCG chơi game với chế độ đặc biệt

WCG SPECIAL #01

Tổng tiền thưởng $650
DAY1 [Touchdown]
01.1409:001 vs 1
DAY2 [Touchdown]
01.1509:001 vs 1

WCG SPECIAL #02

Tổng tiền thưởng $650
DAY1 [Draft]
02.1109:001 vs 1
DAY2 [Draft]
02.1209:001 vs 1

WCG SPECIAL #03

Tổng tiền thưởng $650
DAY1 [Sudden Death]
03.1109:001 vs 1
DAY2 [Sudden Death]
03.1209:001 vs 1

WCG SPECIAL #04

Tổng tiền thưởng $1400
DAY1 [2v2]
04.0809:002 vs 2
DAY2 [2v2]
04.0909:002 vs 2

WCG RIVALS

Trận đấu đội tuyển quốc gia

WCG RIVALS #1 - KOREA VS JAPAN [CLASH ROYALE]

12.1709:001 vs 1
Tổng tiền thưởng $20,000

Bạn có thắc mắc gì về giải đấu không?

Vào WCG Discord!