bg-topbg-top
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2

OPEN & GRAND FINAL

SPECIAL

WCG SPECIAL

WCG chơi game với chế độ đặc biệt

WCG SPECIAL #01

DAY1 [Conquest]
01.0703:001 vs 1
DAY2 [Conquest]
01.0803:001 vs 1

WCG SPECIAL #02

DAY1 [Conquest]
02.0403:001 vs 1
DAY2 [Conquest]
02.0503:001 vs 1

WCG SPECIAL #03

DAY1 [Conquest]
03.0403:001 vs 1
DAY2 [Conquest]
03.0503:001 vs 1

WCG SPECIAL #04

DAY1 [Conquest]
04.0103:001 vs 1
DAY2 [Conquest]
04.0203:001 vs 1

WCG RIVALS

Trận đấu đội tuyển quốc gia

WCG RIVALS #1 - KOREA VS JAPAN [HEARTHSTONE]

12.1609:00FREE-FOR-ALL
Tổng tiền thưởng $20,000

Bạn có thắc mắc gì về giải đấu không?

Vào WCG Discord!