bg-topbg-top
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2

OPEN & GRAND FINAL

SPECIAL

WCG 2023 VALORANT Challengers Korea

STAGE 1

2023 WCG 발로란트 챌린저스 코리아 스테이지 1 예선

01.1405:005 vs 5
Tổng tiền thưởng 7,500만원

2023 WCG 발로란트 챌린저스 코리아 스테이지 1 본선

01.2607:005 vs 5

STAGE 2

2023 WCG 발로란트 챌린저스 코리아 스테이지 2 예선

03.1805:005 vs 5
Tổng tiền thưởng 7,500만원

WCG RIVALS

Trận đấu đội tuyển quốc gia

WCG RIVALS #1 - KOREA VS JAPAN [VALORANT]

12.1809:005 vs 5
Tổng tiền thưởng $30,000

Bạn có thắc mắc gì về giải đấu không?

Vào WCG Discord!