bg-topbg-top
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2

OPEN & GRAND FINAL

SPECIAL

WCG GRAND FINAL

Kết thúc một hành trình dài, nhân vật chính chính là?

GRAND FINAL (23.07)

WCG GRAND FINAL

07.2715:001 vs 1
Tổng tiền thưởng $30,000

WCG GRAND FINAL PRELIMINARY

Trận đấu tuyển chọn đội tiến vào Grand Final

OPEN QUALIFIER (23.05)

WCG GRAND FINAL - OPEN QUALIFIER

DAY1
05.2009:001 vs 1
DAY2
05.2109:001 vs 1

GROUP STAGE (23.06)

WCG GRAND FINAL - GROUP STAGE

06.0309:001 vs 1

WCG OPEN

Bước đầu tiên hướng đến Grand Final

PHASE 2 (23.03~04)

WCG OPEN #05

Tổng tiền thưởng $1,100
DAY1 [1v1 Open Duels]
03.0409:001 vs 1
DAY2 [1v1 Open Duels]
03.0509:001 vs 1

WCG OPEN #06

Tổng tiền thưởng $1,100
DAY1 [1v1 Open Duels]
03.1809:001 vs 1
DAY2 [1v1 Open Duels]
03.1909:001 vs 1

WCG OPEN #07

Tổng tiền thưởng $1,100
DAY1 [1v1 Open Duels]
04.0109:001 vs 1
DAY2 [1v1 Open Duels]
04.0209:001 vs 1

WCG OPEN #08

Tổng tiền thưởng $1,100
DAY1 [1v1 Open Duels]
04.1509:001 vs 1
DAY2 [1v1 Open Duels]
04.1609:001 vs 1

PHASE 1 (23.01~02)

WCG OPEN #01

Tổng tiền thưởng $1,100
DAY1 [1v1 Open Duels]
01.0709:001 vs 1
DAY2 [1v1 Open Duels]
01.0809:001 vs 1

WCG OPEN #02

Tổng tiền thưởng $1,100
DAY1 [1v1 Open Duels]
01.2109:001 vs 1
DAY2 [1v1 Open Duels]
01.2209:001 vs 1

WCG OPEN #03

Tổng tiền thưởng $1,100
DAY1 [1v1 Open Duels]
02.0409:001 vs 1
DAY2 [1v1 Open Duels]
02.0509:001 vs 1

WCG OPEN #04

Tổng tiền thưởng $1,100
DAY1 [1v1 Open Duels]
02.1809:001 vs 1
DAY2 [1v1 Open Duels]
02.1909:001 vs 1

Bạn có thắc mắc gì về giải đấu không?

Vào WCG Discord!