bg-topbg-top
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2

OPEN & GRAND FINAL

SPECIAL

WCG GRAND FINAL

Kết thúc một hành trình dài, nhân vật chính chính là?

GRAND FINAL (23.07)

WCG GRAND FINAL

07.2715:00FREE-FOR-ALL
Tổng tiền thưởng $30,000

WCG GRAND FINAL PRELIMINARY

Trận đấu tuyển chọn đội tiến vào Grand Final

OPEN QUALIFIER (23.05)

WCG GRAND FINAL - OPEN QUALIFIER

DAY1
05.2003:00FREE-FOR-ALL
DAY2
05.2103:00FREE-FOR-ALL

GROUP STAGE (23.06)

WCG GRAND FINAL - GROUP STAGE

06.0303:00FREE-FOR-ALL

WCG OPEN

Bước đầu tiên hướng đến Grand Final

PHASE 2 (23.03~04)

WCG OPEN #05

Tổng tiền thưởng $600
DAY1 [Battlegrounds]
03.1103:00FREE-FOR-ALL
DAY2 [Battlegrounds]
03.1203:00FREE-FOR-ALL

WCG OPEN #06

Tổng tiền thưởng $600
DAY1 [Battlegrounds]
03.2503:00FREE-FOR-ALL
DAY2 [Battlegrounds]
03.2603:00FREE-FOR-ALL

WCG OPEN #07

Tổng tiền thưởng $600
DAY1 [Battlegrounds]
04.0803:00FREE-FOR-ALL
DAY2 [Battlegrounds]
04.0903:00FREE-FOR-ALL

WCG OPEN #08

Tổng tiền thưởng $600
DAY1 [Battlegrounds]
04.2203:00FREE-FOR-ALL
DAY2 [Battlegrounds]
04.2303:00FREE-FOR-ALL

PHASE 1 (23.01~02)

WCG OPEN #01

Tổng tiền thưởng $600
DAY1 [Battlegrounds]
01.1403:00FREE-FOR-ALL
DAY2 [Battlegrounds]
01.1503:00FREE-FOR-ALL

WCG OPEN #02

Tổng tiền thưởng $600
DAY1 [Battlegrounds]
01.2803:00FREE-FOR-ALL
DAY2 [Battlegrounds]
01.2903:00FREE-FOR-ALL

WCG OPEN #03

Tổng tiền thưởng $600
DAY1 [Battlegrounds]
02.1103:00FREE-FOR-ALL
DAY2 [Battlegrounds]
02.1203:00FREE-FOR-ALL

WCG OPEN #04

Tổng tiền thưởng $600
DAY1 [Battlegrounds]
02.2503:00FREE-FOR-ALL
DAY2 [Battlegrounds]
02.2603:00FREE-FOR-ALL

Bạn có thắc mắc gì về giải đấu không?

Vào WCG Discord!