bg-topbg-top
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2
avatartitletitle2

OPEN & GRAND FINAL

SPECIAL

WCG GRAND FINAL

Kết thúc một hành trình dài, nhân vật chính chính là?

GRAND FINAL (23.07)

WCG GRAND FINAL

07.2715:005 vs 5
Tổng tiền thưởng $40,000

WCG GRAND FINAL PRELIMINARY

Trận đấu tuyển chọn đội tiến vào Grand Final

OPEN QUALIFIER (23.05)

WCG GRAND FINAL - OPEN QUALIFIER

DAY1
05.2007:005 vs 5
DAY2
05.2107:005 vs 5

GROUP STAGE (23.06)

WCG GRAND FINAL - GROUP STAGE

06.0307:005 vs 5

WCG OPEN

Bước đầu tiên hướng đến Grand Final

PHASE 2 (23.03~04)

WCG OPEN #05

Tổng tiền thưởng $1,200
DAY1 [5v5 Draft Pick]
03.1107:005 vs 5
DAY2 [5v5 Draft Pick]
03.1207:005 vs 5

WCG OPEN #06

Tổng tiền thưởng $1,200
DAY1 [5v5 Draft Pick]
03.2507:005 vs 5
DAY2 [5v5 Draft Pick]
03.2607:005 vs 5

WCG OPEN #07

Tổng tiền thưởng $1,200
DAY1 [5v5 Draft Pick]
04.0807:005 vs 5
DAY2 [5v5 Draft Pick]
04.0907:005 vs 5

WCG OPEN #08

Tổng tiền thưởng $1,200
DAY1 [5v5 Draft Pick]
04.2207:005 vs 5
DAY2 [5v5 Draft Pick]
04.2307:005 vs 5

PHASE 1 (23.01~02)

WCG OPEN #01

Tổng tiền thưởng $1,200
DAY1 [5v5 Draft Pick]
01.1407:005 vs 5
DAY2 [5v5 Draft Pick]
01.1507:005 vs 5

WCG OPEN #02

Tổng tiền thưởng $1,200
DAY1 [5v5 Draft Pick]
01.2807:005 vs 5
DAY2 [5v5 Draft Pick]
01.2907:005 vs 5

WCG OPEN #03

Tổng tiền thưởng $1,200
DAY1 [5v5 Draft Pick]
02.1107:005 vs 5
DAY2 [5v5 Draft Pick]
02.1207:005 vs 5

WCG OPEN #04

Tổng tiền thưởng $1,200
DAY1 [5v5 Draft Pick]
02.2507:005 vs 5
DAY2 [5v5 Draft Pick]
02.2607:005 vs 5

Bạn có thắc mắc gì về giải đấu không?

Vào WCG Discord!